HỘI THẢO: QUYẾT TOÁN THUẾ 2022

HỘI THẢO: QUYẾT TOÁN THUẾ 2022

Để hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp trong quá trình quyết toán thuế TNDN năm 2022 và cập nhật các điểm mới lưu ý về chính sách, luật trong lĩnh vực tài chính kế toán, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tổ chức buổi hội thảo trực tuyến miễn phí.

HỘI THẢO: THANH KIỂM TRA THUẾ

Doanh nghiệp sau một khoảng thời gian dài hoạt động thường từ 3 – 5 năm thì cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế. Việc am hiểu và nắm vững quy trình thanh tra, kiểm tra cũng như quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và cơ quan thuế là vô cùng quan trọng. 

DOANH NGHIỆP CẦN ĐÀO TẠO NHÂN SỰ AM HIỂU VỀ IFRS

Tại một Hội thảo trực tuyến “Sẵn sàng cho việc áp dụng IFRS tại Việt Nam?” gần đây do Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Trung tâm đào tạo UHY và Câu lạc bộ Kế toán trưởng đồng tổ chức, Ông Trịnh Đức Vinh - Phó Cục Trưởng, Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính nhấn mạnh, để áp dụng thành công IFRS, việc đào tạo IFRS là rất quan trọng vì cần một khoảng thời gian đủ dài để có thể đào tạo nguồn nhân lực am hiểu và áp dụng được IFRS.

HỘI THẢO: SẴN SÀNG CHO VIỆC ÁP DỤNG IFRS TẠI VIỆT NAM

Với nền kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay, việc doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính theo một chuẩn mực quốc tế chung như Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là xu hướng cần thiết và mang tính tất yếu.

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BCTC QUỐC TẾ IFRS TẠI VIỆT NAM

Với nền kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay, việc doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính theo một chuẩn mực quốc tế chung như Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là xu hướng cần thiết và mang tính tất yếu.

IFRS VÀ VAS: MỘT SỐ KHÁC BIỆT CƠ BẢN

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) ở Việt Nam. Theo đó, từ năm 2025 trở đi, doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng IFRS trong việc lập báo cáo tài chính (BCTC).