ƯU ĐÃI THÁNG 12: CHỨNG CHỈ CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CỦA ICAEW (IFRS)

Trung tâm Đào tạo UHY dành tặng cho tất cả các học viên ICAEW IFRS những ưu đãi siêu khủng.

ƯU ĐÃI THÁNG 12: HỌC ICAEW TRỰC TUYẾN CÓ NGAY QUÀ TẶNG

Trung tâm Đào tạo UHY dành tặng cho tất cả các học viên ICAEW ACA/ICAEW CFAB và/hoặc ICAEW BFP những ưu đãi siêu khủng.

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC: THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Cung cấp những nội dung về Thuế Nhà thầu nước ngoài và các kinh nghiệm thực tiễn

ƯU ĐÃI THÁNG 8: CHỨNG CHỈ CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CỦA ICAEW (IFRS)

Trung tâm Đào tạo UHY dành tặng cho tất cả các học viên ICAEW IFRS những ưu đãi siêu khủng.

ƯU ĐÃI THÁNG 8: HỌC ICAEW TRỰC TUYẾN

Trung tâm Đào tạo UHY dành tặng cho tất cả các học viên ICAEW ACA/ICAEWCFAB những ưu đãi siêu khủng.

KHOÁ HỌC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS

Trung tâm Đào tạo UHY dành tặng cho tất cả các học viên những ưu đãi siêu khủng.

LỚP HỌC CHƯƠNG TRÌNH CPA KỲ THÁNG 7/2022

Trung tâm Đào tạo UHY dành tặng cho tất cả các học viên CPA những ưu đãi siêu khủng.

ƯU ĐÃI 11 - 11: CHỨNG CHỈ CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CỦA ICAEW (IFRS)

Trung tâm Đào tạo UHY dành tặng cho tất cả các học viên ICAEW IFRS những ưu đãi siêu khủng.

ƯU ĐÃI 11 - 11: HỌC ICAEW TRỰC TUYẾN

Trung tâm Đào tạo UHY dành tặng cho tất cả các học viên ICAEW ACA/ICAEW CFAB và/hoặc ICAEW BFP những ưu đãi siêu khủng nhân ngày 11 - 11.

ƯU ĐÃI 10 - 10: HỌC ICAEW TRỰC TUYẾN CÓ NGAY QUÀ TẶNG

Trung tâm Đào tạo UHY dành tặng cho tất cả các học viên ICAEW ACA/ICAEW CFAB và/hoặc ICAEW BFP những ưu đãi siêu khủng nhân ngày 10 - 10

ƯU ĐÃI 10 - 10: CHỨNG CHỈ CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CỦA ICAEW (IFRS)

Trung tâm Đào tạo UHY dành tặng cho tất cả các học viên ICAEW IFRS những ưu đãi siêu khủng.