DOANH NGHIỆP CẦN ĐÀO TẠO NHÂN SỰ AM HIỂU VỀ IFRS

Tại một Hội thảo trực tuyến “Sẵn sàng cho việc áp dụng IFRS tại Việt Nam?” gần đây do Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Trung tâm đào tạo UHY và Câu lạc bộ Kế toán trưởng đồng tổ chức, Ông Trịnh Đức Vinh - Phó Cục Trưởng, Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính nhấn mạnh, để áp dụng thành công IFRS, việc đào tạo IFRS là rất quan trọng vì cần một khoảng thời gian đủ dài để có thể đào tạo nguồn nhân lực am hiểu và áp dụng được IFRS.

Thông thường sẽ mất khoảng 3-5 năm để đào tạo cán bộ của một doanh nghiệp thành thạo về IFRS. Nhưng với doanh nghiệp Việt Nam thời gian này có thể dài hơn. Vì thế, để có thể áp dụng IFRS thành công tại Việt Nam trong thời gian tới, việc trang bị kiến thức cơ bản về IRFS là rất quan trọng đối với doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tại hội thảo, Trung tâm đào tạo UHY cũng chia sẻ sự tin tưởng của mình trong việc góp phần giảm thiểu thách thức về thiếu hụt nguồn lực kế toán, tài chính am hiểu về IFRS, dựa trên chương trình đào tạo về IFRS có hệ thống, theo chuẩn của ICAEW và với vị thế riêng của mình,

Xin vui lòng tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trong bài báo dưới đây:
 https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/doanh-nghiep-can-chuan-bi-gi-de-ap-dung-ifrs-818789.html