ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN UHY ACADEMY

Đào xuân Dũng

Chủ tịch

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY 


Trình độ học vấn

Chứng chỉ CPA Việt Nam

Chứng chỉ CPA Úc

Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học IMPAC (Mỹ)

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

Cử nhân kế toán, Đại học Thương Mại


Kinh nghiệm

Ông Dũng là thành viên sáng lập chính Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY năm 2006 sau 7 năm làm việc với Big 4 tại Việt Nam với tư cách là Chủ nhiệm kiểm toán.

Ông Dũng đã thúc đẩy sự phát triển của Công ty (bao gồm vai trò lãnh đạo các dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ đảm bảo của Công ty) để trở thành một trong mười công ty dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam (bao gồm cả Big 4).

Ông Dũng được khách hàng và các bộ ngành đánh giá cao trong việc cung cấp các dịch vụ thẩm định, tái cơ cấu, lập kế hoạch tài chính và IPO cho nhiều khách hàng trong các ngành khác nhau. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập, tái cấu trúc và quản lý rủi ro.

Ông Dũng tham gia giảng dậy, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý rủi ro, chiến lược kinh doanh… cho nhiều khách hàng là các tổng công ty lớn tại Việt Nam.  

NGUYỄN TRUNG THÀNH

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY


Trình độ học vấn

Hội viên kỳ cựu CPA Úc

MBA, Đại học Hawaii tại Manoa (Mỹ)

Thạc sĩ Luật, chuyên ngành luật thuế & luật thương mại, Đại học Queensland (Úc)

Cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân (Hà nội).


Kinh nghiệm

Ông Thành hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách bộ bộ phận Dịch vụ Tư vấn & Thuế, nhằm giúp các khách hàng của Công ty về các vấn đề xâm nhập thị trường, kế toán, thuế và tuân thủ tại Việt Nam.

Trước khi gia nhập Công ty vào tháng 5 năm 2014, ông Thành đã có gần 18 năm kinh nghiệm tư vấn và thuế tại Công ty Big 4 tại Việt Nam và Lào (bao gồm cả một thời gian ngắn làm việc tại Munich, Đức) và 2 năm kinh nghiệm hoạt động ngân hàng tại một chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Kinh nghiệm thực tế của ông Thành chủ yếu liên quan đến các chiến lược xâm nhập và thoái vốn bao gồm cả việc xin đăng ký giấy phép, hoạt động, các tuân thủ về kế toán, thuế và lập kế hoạch thuế, xây dựng chính sách thuế, ưu đãi và miễn giảm thuế, thanh kiểm tra thuế và làm việc với Cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề về đầu tư, thuế & kế toán.

Ông Thành đã tham gia giảng dậy, chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư, thuế & chuyển giá cho nhiều khách hàng là các Công ty nước ngoài, các Tổng Công ty, các tổ chức trong vào ngoài nước… Ngoài ra, Ông tham gia giảng dạy môn Luật, Thuế và Kinh doanh, tài chính & Công nghệ (Anh Quốc) thuộc chương trình ICAEW CFAB, ACA và một số môn thuộc chương trình CPA. 

Trung Thành

nguyễn thị phương Thảo

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY


Trình độ học vấn

Chứng chỉ CPA Việt Nam

Hội viên kỳ cựu ACCA (Anh Quốc)

Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ CIA (Mỹ)

Thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc Dân

Cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc Dân


Kinh nghiệm

Bà Thảo hiện là Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo của Công ty sau hơn 5 năm làm việc cho 1 Công ty Big 4 tại Việt Nam.

Kể từ khi gia nhập Công ty vào năm 2006, Bà Thảo đã trực tiếp lãnh đạo nhiều nhóm cung cấp các dịch vụ đảm bảo quan trọng, kiểm toán nội bộ, thẩm định, M&A, tư vấn tài chính & lập kế hoạch cho các khách hàng trong các ngành khác nhau và được khách hàng đánh giá cao. Bà Thảo hiện cũng làm người phụ trách quản lý chất lượng của dịch vụ kiểm toán & dịch vụ đảm bảo của Công ty.

Ngoài ra, Bà Thảo cũng tham gia đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, hợp nhất BCTC, chuyển đổi sang Chuẩn mực BCTC quốc tế IFRS.. cho nhiều khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bà cũng tham gia giảng dậy các môn kế toán, kiểm toán & đảm bảo, BCTC và thuế thuộc chương trình ICAEW CFAB, ACA và một số môn thuộc chương trình CPA.

trần thị bộ

Giám Đốc

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY


Trình độ học vấn

Chứng chỉ thanh tra thuế, Bộ Tài Chính

Chứng chỉ đại lý thuế, Bộ Tài Chính

Củ nhân tài chính, Học viện Tài Chính


Kinh nghiệm

Bà Bộ hiện là Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn và Thuế của Công ty Kiểm toán & Tư vấn UHY hỗ trợ khách hàng của Công ty về việc tuân thủ thuế, kiểm tra tình hình thuế, thẩm định thuế, hoàn thuế, kiểm tra thuế và các quyết định về thuế.

Trước khi gia nhập Công ty vào tháng 10 năm 2014, Bà Bộ đã làm việc tại Sở Tài chính thành phố Hà Nội trong 5 năm và sau đó là Cục Thuế Thành phố Hà Nội trong 25 năm.

Trong thời gian công tác tại Cục Thuế địa phương, Bà Bộ là Thanh tra chính về thuế và đã dẫn đầu nhiều đoàn kiểm tra thuế rà soát việc tuân thủ thuế, hồ sơ miễn thuế, hoàn thuế của người nộp thuế thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Bà tham gia đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về thanh kiểm tra thuế, kê khai thuế, kế toán thuế, hóa đơn… cho nhiều đối tượng đang làm việc tại các công ty trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam.  

hà công anh bảo

Phó Trưởng Khoa Luật, Đại học Ngoại Thương
Giảng viên, Trung Tâm Đào Tạo UHY


Trình độ học vấn

Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý, Đại học Ngoại thương

Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh (MBA), Đại học Wales (Anh Quốc)

Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Ngoại thương


Kinh nghiệm

Ông Bảo hiện là Phó Trưởng khoa Luật, phụ trách Bộ môn Luật kinh doanh Quốc tế, tại trường Đại học Ngoại thương.

 Ông Bảo đang là giảng viên của nhiều chương trình tại trường Đại học Ngoại thương như: kinh doanh quốc tế, giảng viên giới thiệu về luật, luật tài chính ngân hàng, …

 Ngoài ra, ông còn là giảng viên mời giảng cho các chương trình liên kết và chất lượng cao tại các trường: Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Quốc Gia, Học viện Ngoại giao, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngân hàng, và Trung tâm đào tạo UHY.

► Tham gia nhiều khóa đào tạo ngắn hạn cho các tổ chức, doanh nghiệp (VCCI, VIAC, tập đoàn TH, Tổng công ty Xi măng Việt Nam,…). Tham gia nhiều dự án về hỗ trợ pháp lý ( dự án TCV, dự án do UNDP, dự án do Mutrap tài trợ cho Trường đại học Ngoại thương). 

Nguyễn đăng tuệ

Giảng Viên Chính, Viện Kinh Tế và Quản Lý, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Giảng viên, Trung tâm đào tạo UHY


Trình độ học vấn

Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế, Viện Sau đại học Quốc gia về Nghiên cứu Chính sách (GRIPS), Nhật Bản

Thạc sĩ Phát triển Quốc tế (MBA), Đại học Ngoại thương

Cử nhân Kinh tế Quốc tế, Đại học Ngoại thương

Chứng chỉ CFA


Kinh nghiệm

Ngoài việc đảm nhận vị trí lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu, Đào Tạo và Chuyển giao công nghệ và là Phó trưởng ban – Ban Khoa học và Dịch vụ hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Ông Tuệ là giảng viên chính tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Ngoài ra, ông Tuệ còn là giảng viên mời giảng các khóa học về tài chính và hướng dẫn các học viên MBA, MA tại các trường đại học ở Hà Nội như trường đại học Bách khoa Hà Nội, đại học Quốc gia Hà Nội, trường đại học Kinh tế Quốc dân.

nguyễn anh tuấn

Giảng Viên Chính, Đại Học Hà Nội

Giảng viên, Trung tâm đào tạo UHY


Trình độ học vấn

Thạc sỹ tài chính - Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư và Chứng khoán, Đại học Wales (Anh quốc)

Chứng chỉ CFA - Level II

Chứng chỉ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước


Kinh nghiệm

Ông Tuấn là giảng viên chính thuộc trường Đại Học Hà Nội với hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh, chuyên ngành tài chính và các chương trình đào tạo chứng chỉ Quốc tế như ICAEW CFAB, CFA, ACCA.

Với sự đam mê nghề nghiệp, Ông Tuấn đã giúp nhiều sinh viên của Trường Đại Học Hà Nội và Trung Tâm Đào Tạo UHY thi đạt kết quả cao nhờ bí kíp “học và luyên thi” phù hợp.  

NGUYỄN DUY HOÀNG

Giám đốc Tư vấn Tài chính doanh nghiệp
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

Trình độ học vấn

Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Manchester Metropolitan, United Kingdom
Chứng chỉ ICAEW ACA

Kinh nghiệm

Ông Hoàng hiện là Giám đốc tư vấn tài chính doanh nghiệp của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề về tài chính, lựa chọn và xác định thời điểm đầu tư thích hợp, tư vấn các giao dịch tài chính, mua bán, sáp nhập công ty, tư vấn quản trị & chiến lược doanh nghiệp…

Trước khi gia nhập UHY, Ông Hoàng đã có 7 năm làm việc tại London, Anh Quốc cho 1 Công ty Big 4 và 1 tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực điện năng, và 1 năm quản lý điều hành một công ty tại Việt Nam chuyên về giáo dục, đào tạo.

Ông Hoàng cũng tham gia giảng dậy, đào tạo các môn thuộc chương trình ICAEW ACA và CPA.