HỘI THẢO: SẴN SÀNG CHO VIỆC ÁP DỤNG IFRS TẠI VIỆT NAM

Với nền kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay, việc doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính theo một chuẩn mực quốc tế chung như Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là xu hướng cần thiết và mang tính tất yếu.

Việc áp dụng IFRS mang lại rất nhiều lợi thế và cơ hội vàng cho Việt Nam như thu hút vốn và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh – hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng quản trị và thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và quan trọng là phản ánh hợp lý hơn giá trị của doanh nghiệp...

Bên cạnh những cơ hội rộng mở đó, việc áp dụng IFRS cũng mang lại nhiều thách thức với hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, do đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm về IFRS còn thiếu, sự chồng chéo của các văn bản quy phạm pháp luật và việc thị trường tài chính của Việt Nam mới chỉ đang trên đà phát triển...

Với mục đích mang tới cho các chuyên viên tài chính và kế toán một góc nhìn toàn cảnh hơn về việc áp dụng IFRS, ICAEW và UHY phối hợp tổ chức hội thảo “Sẵn sàng cho việc áp dụng IFRS tại Việt Nam?”. Đặc biệt, hội thảo có sự xuất hiện và chia sẻ của Ông Trịnh Đức Vinh, Phó Cục Trưởng, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính; Chủ nhiệm CLB Kế toán trưởng toàn quốc.

Thông tin chi tiết về Hội thảo như sau: 

Thời gian: 15:00 – 17:00 ngày 12/12/2021 

Hình thức: trực tiếp qua Zoom Webinar 

Diễn giả: 

- Ông Trịnh Đức Vinh, Phó Cục Trưởng, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính; Chủ nhiệm CLB Kế toán trưởng toàn quốc
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY


Link đăng ký tham dự: https://icaew.zoom.us/webinar/register/WN_apF0NqAHRl6pSk3KXotWkw