khai giảng khoá học

thuế nhà thầu nước ngoài

✅Cung cấp những nội dung về Thuế Nhà thầu nước ngoài và các kinh nghiệm thực tiễn.
✅ Giúp học viên nắm bắt các Quy định về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm tối ưu hóa lợi ích về thuế.
✅ Hiểu biết các cách thức tối ưu hóa về thuế NTNN trong công tác quản lý rủi ro về thuế và lập kế hoạch thuế cho doanh nghiệp, trợ giúp Ban giám đốc, Phòng kinh doanh trong việc thương thảo các điều khoản về thuế với đối tác nước ngoài.

📋Thông tin khoá học:
- Ngày khai giảng: 15/09/2022
- Hình thức học: trực tuyến

🎉Liên hệ:
Hotline: 098 278 9191
Email: trangnt2@uhy.vn