uhy academy

thuế quốc tế

Chương trình đào tạo thuế quốc tế
Xem thêm

Mục tiêu khóa học

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thuế quốc tế để hiểu và bước đầu phân tích, áp dụng được các vấn đề thuế quốc tế vào thực tế của Doanh nghiệp. 

Thue quoc te

Nội dung cơ bản của khóa học

Tổng quan về quy định nội luật áp dụng

Tổng quan về Hiệp định

Áp dụng Hiệp định (các loại thu nhập /chi phí (cổ tức, lãi suất, chi phí chi trả các tổ chức nước ngoài như tiền bản quyền, phí dịch vụ, vv…)

Điều khoản Hiệp định áp dụng liên quan

Thủ tục áp dụng hiệp định & thực tế.

Tình huống không áp dụng hiệp định

Thảo luận các bài tập tình huống.

Hỏi đáp

thông tin khóa học

thời lượng học

8 giờ

Ngôn ngữ

Tiếng việt

Giảng viên

Nguyễn Trung Thành

Học phí

1.200.000 vnđ/ học viên

Trở thành những học viên đầu tiên để nhận được nhận học phí ưu đãi