UHY academy

chuẩn bị thanh tra thuế

Nâng cao trình độ trong việc quản lý doanh thu, chi phí và thuế một cách hiệu quả nhất tránh những sai phạm.
Đăng ký ngay

mục tiêu khóa học

► Nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tài chính – kế toán – thuế trong việc quản lý doanh thu, chi phí và thuế một cách hiệu quả nhất tránh những sai phạm về chế độ, quy định.
► Nâng cao các kỹ năng cho người học về quyết toán thuế, thu thập và lưu giữ chứng từ giải trình số liệu với cơ quan kiểm tra thuế, giảm thiểu khả năng sai phạm, xuất toán, truy thu.
Giúp cán bộ quản lý và các kế toán doanh nghiệp nắm được những việc cần chuẩn bị và quy trình thực hiện khi tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra thuế đến làm việc tại doanh nghiệp.
► Giúp cán bộ quản lý và các kế toán doanh nghiệp hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình khi làm việc với đoàn kiểm tra, thanh tra thuế.
► Hiểu được quan điểm của Cơ quan thuế từ đó tạo môi trường làm việc hợp tác và hiệu quả. 

nội dung cơ bản của khóa học

Khái quát chung về quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, quyền và nghĩa vụ của cơ quan thuế và doanh nghiệp

 • Trước quá trình thanh tra, kiểm tra.
 • Trong quá trình thanh tra, kiểm tra.
 • Sau quá trình thanh tra, kiểm tra.
 • Xử lý sau thanh tra, kiểm tra. 

Phương thức thực hiện thanh tra, kiểm tra phổ biến

 • Hóa đơn chứng từ.
 • Doanh thu, thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, NTNN.
 • Chuyển giá.
 • Vốn góp, chia lợi tức.
 • Kết luận và Biên bản thanh tra, kiểm tra thuế. 

Kỹ năng kiểm tra, phát hiện sai sót năm trước và sai sót năm hiện tại.

 • Các sai sót thường gặp trong việc lập báo cáo quyết toán.
 • Các sai sót thường gặp trong việc lập & lưu trữ hồ sơ chứng từ.
 • Các sai sót thường gặp trong việc thu thập dữ liệu và giải trình quyết toán.
 • Khuyến nghị giải pháp cho các tình huống. 

Thảo luận bài tập tình huống

thông tin khóa học

Thời lượng

8 giờ

ngôn ngữ

Tiếng việt

giảng viên

Nguyễn Trung Thành

Học phí

VNĐ 1.500.000 / học viên

Hãy trở thành những học viên đầu tiên để nhận được học phí ưu đãi

Đăng ký ngay